.

 

Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Ziekmelding & verlof

Iedereen kan een keer ziek zijn. Daarom hanteren we een aantal afspraken voor het melden van afwezigheid van een leerling door ziekte. Het absentieformulier is voor het vooraf melden van een medische afspraak met dokter, tandarts of ziekenhuis.
Absentieformulier
Aanvraagformulier verlof

Als een leerling thuis ziek wordt

We vragen ouders zo snel mogelijk naar school te bellen als een leerling niet kan komen. Vanaf 07:30 uur is er iemand op de administratie aanwezig. Het telefoonnummer is 0229 - 236344.
Als een leerling op school ziek wordt

De leerling moet zich altijd melden bij de afdelingsleider of de conciërge. Deze neemt contact op met de ouders of iemand anders in de directe omgeving. Pas daarna mag de leerling naar huis gaan.

Als een leerling langer dan één schooldag ziek is

Ouders hoeven niet iedere dag te bellen, maar het mag natuurlijk wel. Na drie of vier schooldagen neemt de mentor of afdelingsleider contact op om te informeren hoe het gaat. Komt de leerling weer naar school? Dan moet hij of zij een briefje van de ouders meebrengen met daarop de gemiste uren. Dat kan het absentieformulier zijn.
Let op: bij absentie tijdens de toetsweek moeten ouders wel iedere dag naar school bellen.

Medische afspraken melden

Voor alle afspraken die al bekend zijn (met tandarts, orthodontist, dokter, ziekenhuis etc.) is er het roze absentieformulier. De mentor heeft dit formulier uitgedeeld, maar het is ook verkrijgbaar bij de conciërges en hierboven te downloaden. Deponeer het geheel ingevulde formulier vooraf in de zwarte brievenbus bij de conciërges.

Bijzonder verlof aanvragen

Het absentieformulier is niet geschikt voor de aanvraag van bijzonder verlof. Gebruik hiervoor altijd het Aanvraagformulier verlof en lever dit in bij de afdelingsleider. Hij of zij neemt een beslissing over de aanvraag.
Verzoeken om af te wijken van de vastgestelde data van de schoolvakanties kunnen in het algemeen niet worden ingewilligd. Dit geldt ook voor verzoeken om extra vrij in verband met weekenduitstapjes, vroegtijdig vertrek vanwege vakantiedrukte, enz.

Zowel de regels van de leerplichtwet als de voorschriften vanuit het Ministerie maken het de schoolleiding vrijwel onmogelijk aan die verzoeken te voldoen. Slechts in uitzonderlijke gevallen - hetgeen wettelijk is vastgelegd - kan van deze regels worden afgeweken. De school neemt een schriftelijk verzoek daartoe alleen in behandeling als het ruim van tevoren bij de schoolleiding is ingediend. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in West-Friesland hanteren dezelfde gedragslijn.

Verzuim

Wij houden de aanwezigheid van leerlingen van uur tot uur bij in Magister webportal.
Onder verzuim verstaan wij alle gemiste uren die een leerling eigenlijk op school had moeten zijn (volgens het lesrooster). We onderscheiden geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Geoorloofd verzuim is afwezigheid die ouders tijdig en met een geldige reden hebben gemeld. Leerlingen moeten onterecht verzuimde uren inhalen. De Copernicus geeft veelvuldig onwettig verzuim door aan de leerplichtambtenaar.

Het beleid voor (ziekte)verzuim en preventie is er op gericht leerlingen zoveel mogelijk het normale lesprogramma te laten volgen. Als niet bekend is waarom een leerling ontbreekt in de les, dan belt de verzuimcoördinator naar huis. Is een leerling vaak afwezig? De verzuimcoördinator kan hem of haar met zijn of haar ouders oproepen voor een gesprek met de leerplichtambtenaar of voor een verzuimpreventiegesprek.

Onze verzuimcoördinatoren kunnen meer informatie geven over het verzuimbeleid.

  • Verzuimcoördinator klas 1 - 3 en mavo 4: meneer Mol
  • Verzuimcoördinator klas 4 - 6 havo en vwo: meneer Doodeman

Leerplichtspreekuur op school

Om het beleid van onze school ten aanzien van ongeoorloofd schoolverzuim te ondersteunen, houdt de leerplichtambtenaar van de gemeente Hoorn een leerplichtspreekuur op school. Dit spreekuur vindt éénmaal in de drie weken plaats. Het leerplichtspreekuur richt zich op beginnend (ongeoorloofd) verzuim en te laat komen.

Het doel van het leerplichtspreekuur is om ongeoorloofd schoolverzuim van leerlingen tijdig te signaleren en terug te dringen. Leerlingen die te vaak te laat zijn gekomen of te vaak ongeoorloofd afwezig zijn geweest, worden door de afdelingsleider aangemeld voor het spreekuur en krijgen dan samen met hun ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging, met daarin een precieze datum en tijd.

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen