Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus

Leren leren met rtti

Op de Copernicus geven docenten les met behulp van RTTI en zijn toetsen gestoeld op deze systematiek. RTTI is een hulpmiddel om leerdoelen expliciet te maken en leerlingen gerichte feedback te geven op hun prestaties. Het geeft leerlingen inzicht in hun leerproces. Daarnaast draagt RTTI bij aan de kwaliteit van toetsen. De Copernicus wil iedere leerling vooruit helpen. RTTI ondersteunt daarbij.

Het RTTI-systeem

RTTI staat voor de niveaus waarop je lesstof kunt beheersen: Reproduceren, Toepassen in een bekende situatie, Transfer naar een onbekende situatie en Inzicht. Die niveaus komen terug in de leerdoelen, opdrachten en toetsen. De uitkomsten van de toetsen maken duidelijk aan welk niveau een leerling meer aandacht moet besteden. Bijvoorbeeld:
  • de stof beter leren (denk aan woordjes bij de talen)
  • meer met de stof doen (zoals oefenen met een wiskundige formule)
  • meer vragen stellen tijdens de les (bijvoorbeeld om verbanden te leren leggen met andere kennis)

RTTI in de klas

Bij het nabespreken van toetsen in de klas zien leerlingen direct waar hun goede en zwakke punten liggen. Daardoor is ook duidelijk wat hun verbeterpunten zijn. De docent helpt daarbij door vragen te stellen die uitdagen om op verschillende manieren over de lesstof na te denken.

RTTI thuis

Naast de cijfergegevens uit Magister, geeft de informatie over RTTI leerlingen en hun ouders inzicht in studievaardigheden en leerstrategie├źn waarmee zij hun resultaten kunnen verbeteren. Het inzicht dat RTTI geeft, maakt het ook gemakkelijker om te ondersteunen bij het huiswerk. De mentor kan meer informatie hierover geven.

De kracht van RTTI

RTTI gaat uit van de opbouw van de Eindexamens. Er wordt een doorlopende leerlijn uitgezet vanaf klas 1 tot aan het examenjaar. Daardoor zal elke leerling goed voorbereid zijn op de examens. Verder is het inzicht in het eigen leerproces ook na het voortgezet onderwijs heel nuttig. Bijvoorbeeld bij een vervolgstudie.

RTTI en overgangsnormen

De van te voren vastgestelde overgangsnormen bepalen of een leerling wordt bevorderd en naar welk niveau (klas 1 en 2). Het kan echter voorkomen dat er twijfel is over de bevordering van een leerling. Dan bespreekt het gehele docententeam dit. Daarbij zijn de gegevens uit de RTTI-toetsen waardevol. Ook de menselijke maat en het belang van de leerling tellen mee. Bij de stappen die leerlingen nemen, speelt het docententeam altijd een rol. Zo kunnen leerlingen onderwijs volgen op het niveau dat het beste bij hen past. Met de beste resultaten.

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen