.

 

Verleg je grenzen
Copernicus

Havo 3, 4 en 5

De havo leidt op voor een studie aan het HBO. Daarvoor heb je veel studievaardigheden nodig. Ook moet je leren hoe de maatschappij werkt en welke eisen aan je gesteld worden. Wij helpen je te ontdekken wie je bent, wat je kwaliteiten zijn en hoe je deze het beste kunt gebruiken. Met een havodiploma van de Copernicus heb je een goede basis om de juiste keuzes maken. We willen je helpen je algemene kennis van de wereld om je heen te vergroten. We helpen je op een effectieve manier te leren.

Havo 3

Havo 3 is een schakelklas tussen onder- en bovenbouw. Voor het eerst zit je niet meer in een ‘gemengde’ klas met meerdere niveaus. Je krijgt meer leerstof en minder toetsen. In deze klas bereiden we je voor op de stap naar havo 4. Ook kun je in havo 3 nog verder met Copernicus + (HSE, drama, Chinees) Hiervoor moet je belangrijke keuzes maken: in welk profiel en welke vakken ga je examen doen? Welke richting kies je na de havo? Natuurlijk krijg je hulp en ondersteuning, maar je wordt ook steeds zelfstandiger. Om een profiel te kunnen kiezen moet je voor die vakken minimaal een 6,0 hebben vanaf de start van periode 3.

Havo 4

In dit jaar begint de voorbereiding van je eindexamen met de start van het schoolexamen. Hoewel je minder vakken hebt, wordt het een druk jaar.  Sommige vakken die meetellen op je diploma sluit je af. Je gaat steeds zelfstandiger werken en je gaat je oriënteren op je vervolgopleiding, daarvoor lever je opdrachten in op dedecaan.net. Indien mogelijk maken we een schoolreis naar het buitenland. Daarnaast kun je mee op excursie naar de Tweede Kamer, Body Worlds en musea Nederland. Soms krijg je workshops aangeboden, bijvoorbeeld in dans, popart, beeldhouwen, modetekenen, theater of film.

Havo 5

Klas 5 is een kort en druk jaar. In april sluit je het schoolexamen (SE) af. Dat schoolexamen is al begonnen in havo 4. Voor je het weet zit je in de examenzaal. Je wordt voorbereid op het Centraal Eindexamen, zodat je beschikt over de juiste kennis en vaardigheden. Een belangrijk onderdeel van havo 5 is het maken van een profielwerkstuk in een groepje. Daarin pas je diverse vaardigheden die je in havo 3 en 4 al hebt geleerd, toe. Je werkt hard aan een positieve afsluiting van de havo en tegelijkertijd kies je een vervolgopleiding.

  • Is Frans en/of Duits een eindexamenvak? Dan ga je voor je mondelinge examen de grens over, naar Franstalig België en/of Duitsland.
  • Daarnaast kiezen veel leerlingen het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) als eindexamenvak. Zo word je sneller toegelaten tot de Academie voor lichamelijke opvoeding als je dat wilt.
  • Ook kun je op de havo het vak textiele vormgeving als eindexamenvak kiezen. Steeds vaker kiezen leerlingen een vervolgopleiding die creatieve vaardigheden van hen vraagt.
  • Leerlingen op de Copernicus kunnen na havo 5 overstappen naar vwo 5 of soms zelfs naar vwo 6.

 

Copernicus - Mondeling over de grens

Is Frans en/of Duits een eindexamenvak? Dan ga je voor je mondelinge examen de grens over, naar Franstalig    België en/of Duitsland.

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen