.

 

Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Leerlingbegeleiding

Leren leren in de onderbouw

Het is de bedoeling dat je in het vervolgonderwijs zelfstandig kunt studeren. In de brugklas zet je daarin de eerste stappen. Wij helpen je daarbij met:
  • Iedere eerste brugklas heeft een mentor en een aantal junior-mentoren. Dat zijn leerlingen uit de bovenbouw die brugklassers begeleiden en helpen. Je kunt je (junior)mentor alles vragen.
  • Lessen studievaardigheden: denk aan het leren werken met een agenda en het plannen van huiswerk. In de lessen ‘Leren LEREN’ leer je ‘slimmer te leren’ en train je de verschillende manieren van leren.

Huiswerkbegeleiding

De Copernicus werkt samen met Lyceo, een instituut voor huiswerkbegeleiding. De Copernicus biedt Lyceo de ruimte om huiswerkbegeleiding en bijlessen tegen betaling te geven in onze school.

Hulplessen

Gaat het even wat minder met een vak? Is een bepaald vak gewoon niet je sterkste punt? Misschien bieden hulplessen uitkomst. In klas 1 bepaalt de docent per periode wie er hulples nodig heeft en voor welk vak. In klas 2 kun je ook op eigen initiatief naar hulplessen gaan. In havo 3 bieden we bijles wiskunde aan.

Studiecoaching

Als je leerproblemen hebt, kun je deze bespreken met je mentor. Hij of zij kan dan begeleiding regelen in de vorm van individuele studiecoaching. Het kan ook zijn dat je studiecoaching krijgt aangeboden. In beide gevallen praat je dan regelmatig met een docent om een doel te bereiken dat je samen hebt afgesproken. Zo’n doel is meestal verbetering van je studievaardigheden.

Het moet klikken tussen jou en de coach, dus er lopen meerdere coaches rond op de Copernicus. Daarnaast kan studiecoaching op elk moment van het schooljaar starten. Het traject loopt altijd voor een bepaalde tijd. De precieze invulling van studiecoaching bepaal je zelf, samen met je coach.

Dyslexie

Voor alle leerlingen op de Copernicus wordt het lezen en leren zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Heb je vanuit de basisschool de diagnose dyslexie, dan kun je rekenen op speciale aanpassingen.

  • Een aanspreekpunt in de vorm van een dyslexiecoach.
  • Een ‘groene kaart’ waarmee leerlingen gebruik kunnen maken van hulpmiddelen.
  • Voor brugklasleerlingen zijn er voortgangsgesprekken met de dyslexiecoach waarbij er de mogelijkheid is om tips te vragen.
  • Aangepaste beoordeling van spelling.

Individueel advies
We kunnen op individuele basis adviezen geven voor testen, extra hulpmiddelen en hulp buiten school. Ook als we vermoeden dat een leerling dyslexie heeft nadat deze op de Copernicus is begonnen. De daadwerkelijke aanpak is echter de verantwoordelijkheid van leerling en ouders. Meer informatie is verkrijgbaar bij de mentor of afdelingsleider.

Dyscalculie

Heb je vanuit de basisschool de indicatie dyscalculie? Of vermoeden we dat je dit hebt? In overleg met jou en je ouders bekijken we wat je nodig hebt om zo goed mogelijk te presteren. Ook leerlingen zonder dyscalculie vinden rekenen vaak lastig. Daarom heeft de Copernicus zowel voor de onderbouw als de bovenbouw een rekencoördinator.

De ondersteuning bij dyscalculie is maatwerk. Met welk hulpmiddel ben jij geholpen? Dat kan bijvoorbeeld een rekenmachine zijn bij berekeningen waarbij andere leerlingen hoofdrekenen of tabellen gebruiken. Zo worden vakken als wiskunde, Mens & Techniek, Mens & Natuur en aardrijkskunde minder lastig. Ook behoren hulplessen rekenen tot de mogelijkheden.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben zorgplicht d.w.z. de plicht om elk kind dat zich aanmeldt, een goede onderwijsplek te bieden, liefst natuurlijk op de school van keuze en als dat echt niet lukt, op een andere school in het reguliere of speciaal onderwijs, zo thuisnabij mogelijk.

Schoolondersteuningsprofiel

De ambitie van de Copernicus is altijd al elke leerling te bieden wat hij of zij nodig heeft om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en zo ver mogelijk te komen. In het schoolondersteuningsprofiel valt te lezen welke ondersteuning de school al kan bieden en welke ondersteuningsmogelijkheden de school verder wil ontwikkelen. Een school is immers nooit af, omdat het altijd beter kan en elke leerling anders is.

Schoolondersteuningsprofiel Copernicus SG 2020-2021.pdf

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen