.

 

Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Atlas College

De Copernicus SG is onderdeel van het Atlas College.

College van Bestuur

Het bestuur van de stichting Atlas College wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB) en is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).
Het CvB wordt gevormd door mevrouw Agnita Mur (voorzitter).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is toezichthouder van de stichting Atlas College. De raad benoemt en beoordeelt het functioneren van het College van Bestuur (CvB). Verder houdt zij toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het CvB en staat zij het CvB met raad terzijde. Daarnaast moet de RvT een aantal besluiten van het CvB goedkeuren, wanneer het gaat om bijvoorbeeld beleidsplannen, de jaarrekening of het jaarverslag.

De RvT bestaat sinds 1 november 2019 uit:

  • de heer Martijn Smit (voorzitter)
  • mevrouw Elma de Koekkoek
  • de heer Jacobus de Dood
  • mevrouw Ineke Mulder
  • mevrouw Annemieke Mencke.

Dagelijkse leiding Copernicus SG

De dagelijkse leiding van de Copernicus SG is in handen van P. Hinke (directeur) en A.N.R.M. Beemsterboer (adjunct-directeur).

Medezeggenschaps Raad

De medezeggenschapsraad van het Atlas College vertegenwoordigt alle geledingen binnen de school. De raad bestaat uit tien personeelsleden, vijf ouders en vijf leerlingen. Namens elke Atlaslocatie heeft een personeelslid, een ouder en een leerling zitting in de raad. Daarnaast zijn er vier zgn. Atlaszetels. Drie hiervan worden bezet door personeelsleden die gekozen zijn uit en door het onderwijzend personeel en één die gekozen is uit en door het onderwijs ondersteunend personeel.

Alle leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. De MR heeft, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, adviesrecht en/of instemmingsrecht. Binnen de besluitvormingsprocedures is de MR de laatste schakel. Lees meer over de MR van het Atlas College.

Leerlingenraad

De Copernicus heeft een actieve leerlingenraad. Deze houdt zich bezig met vrolijke én serieuze zaken, namelijk met alles wat er voor de leerlingen toe doet. Dat varieert van schoolfeesten tot het jaarplan van de school. Er is regelmatig een bijeenkomst waarbij de schooldirecteur aanwezig is. Dat overleg leidt in de praktijk regelmatig tot verbeteringen of vernieuwingen. Uiteraard luisteren de leden van de leerlingenraad goed naar opmerkingen, ideeën en suggesties van andere leerlingen. Je kunt je vragen of voorstellen ook per mail aan de leerlingenraad richten: ll-raadcsg@atlascollege.nl

Leerlingenraad schooljaar 2020-2021:

Esmee H4 (voorzitter)
Lynn V3
Elsa V3
Henrik HV2
Meike Druif V4
Sofie V5
Patrick V6
Ellen V6
Fabiën M4
Chiara V3
Marthijn V6

Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en fungeert als klankbord voor de schoolleiding.
De Copernicus heeft een actieve ouderraad van negen leden. . Deze vergadert zesmaal per jaar met de directie en een vertegenwoordiger van het docententeam. Daarnaast heeft de raad een vertegenwoordiger in de medezeggenschapsraad van het Atlas College.

Activiteiten van de ouderraad:

• Vertegenwoordiging bij voorlichtingsavonden en diploma-uitreikingen
• Periodiek overleg met de andere ouderraden van het Atlas College
• Overleg met de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad
• Jaarvergadering met thema
• Organiseren van ouderparticipatie
• Aandacht voor langdurige zieke leerlingen

U kunt de ouderraad per mail bereiken: csg-ouderraad@atlascollege.nl

Ledenlijst Ouderraad schooljaar 2020 - 2021:

Brigitte Visser (voorzitter)
Margriet Talstra (secretaris)
Natalie van Polanen
Samanta Twaalfhoven
Niels Ooijevaar
Renata van Tuijl
Firat Kilic

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen