.

 

Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Ons doel

De Copernicus Scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo bereidt leerlingen optimaal voor op hun vervolgopleiding en hun toekomstige plaats in de maatschappij. We dagen hen uit om hun grenzen te verkennen en te verleggen. Ons streven voor de leerlingen is een zo hoog mogelijk diploma en een houding die sociaal, creatief en kritisch is. De Copernicus heeft ruim 1300 leerlingen en meestal tien nieuwe brugklassen per jaar.

Vier doelstellingen

Wij willen zorgen voor een stimulerende leeromgeving en een goede begeleiding van het leerproces. Onze vier doelstellingen hierbij zijn dat leerlingen:
  • zelfstandig kunnen werken en hun leerproces actief kunnen sturen
  • hun natuurlijke behoefte tot zelfontplooiing behouden
  • een voor hen zo hoog mogelijk diploma halen
  • sociaal, creatief en kritisch kunnen omgaan met hun omgeving.

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Het begrip betrokkenheid speelt op de Copernicus een sleutelrol. Betrokkenheid van het personeel bij de leerlingen en van leerlingen bij de school. Maar ook betrokkenheid van iedereen op school bij de samenleving en van ouders bij het onderwijs. Ieder draagt daarbij een eigen verantwoordelijkheid en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de Copernicus. Zo is een onderwijsinstelling ontstaan met een open karakter. Waar iedereen zich thuis voelt, gekend weet en waar doelstellingen worden bereikt.

Onze kijk op leerlingen en leren

Het onderwijsaanbod op de Copernicus is gebaseerd op een eigen visie op leerlingen en leren. Leerlingen hebben in onze ogen van nature de behoefte om zich te ontplooien. Maar deze behoefte heeft onderhoud nodig. Succeservaringen en nieuwe uitdagingen stimuleren leerlingen om zich steeds weer door deze behoefte te laten leiden. Daarom zorgt de school voor een stimulerende leeromgeving.
Vervolgens zien we het leren als een actief proces waarin de leerlingen op eigen wijze kennis construeren en vaardigheden ontwikkelen. Zo ontplooien zij hun persoonlijke kwaliteiten. De school zorgt voor een adequate begeleiding van dit leerproces. Daarbij is de voorbeeldfunctie belangrijk, net als de erkenning van verschillen tussen mensen.

Duidelijk en betrouwbaar

Om de doelstellingen te bereiken zorgen wij niet alleen voor een uitdagende leeromgeving en goede begeleiding. We geven het onderwijs ook een overzichtelijke structuur, hanteren heldere regels en maken duidelijke afspraken. Waar we ons aan houden. Zo weten leerlingen (en ouders) wat er van hen wordt verwacht en waar zij op kunnen rekenen. Daardoor voelen leerlingen zich welkom en veilig op school. Dit prettige schoolklimaat geeft hen alle kans om te leren.

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen