.

 

Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Veilige school

Je moet je op school veilig voelen, want alleen dan kom je toe aan echt leren, uitdagingen aangaan en jezelf ontwikkelen. Op de Copernicus zetten we ons actief in voor een veilig en prettig schoolklimaat. Niet voor niets is veiligheid, naast studie en fatsoen, een van de uitgangspunten achter de schoolregels.

Speciale aandacht besteden we vanaf klas 1 aan pesten. In het Anti-pest protocol.pdf lees je hier meer over.

Gezonde school

De Copernicus is een erkende gezonde school . Bij een gezonde leefstijl hoort gezonde voeding. We streven dan ook naar een omgeving waar gezond eten en drinken gemakkelijk verkrijgbaar is. Kiezen leerlingen daar niet uit zichzelf voor, dan dagen we hen uit.

Gezonde kantine

De kantine van de Copernicus voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines. Het zichtbare aanbod bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes. Je vindt dus in het uitgestalde aanbod en in de automaten volkoren broodjes met gezond beleg, halfvolle melk, fruit en snackgroenten. Met de aankleding van de kantine proberen we leerlingen te verleiden ook echt gezond te kiezen. Jaarlijks doen we de Kantinescan van het Voedingscentrum, om te onderzoeken of we blijven voldoen aan de richtlijnen.

Educatie

Op de Copernicus krijgen leerlingen les over gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Dit gebeurt vooral in de lessen biologie en de lessen Lichamelijke Opvoeding. Daarbij komen ook actuele onderwerpen uit de media aan bod, zoals energiedrankjes, zout- en suikerconsumptie en sport. Verder worden in speciale projecten theorie en praktijk aan elkaar verbonden. Zoals in het lifestyleproject in klas 2, in het milieuproject in klas 1 en bij extra sportactiviteiten.

Signalering

Als leerlingen vragen hebben over voeding of problemen met hun gewicht, dan kunnen zij terecht bij mentoren, docenten en de jeugdverpleegkundige van de GGD. Na toestemming van de ouders kan de mentor een leerling inbrengen in het ondersteuningsteam van de school. Dit team bespreekt het probleem van de leerling en verwijst zo nodig door naar de schoolverpleegkundige of schoolarts.

Informatie over de GGD & JGZ

GGD Hollands Noorden/Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) maakt onderdeel uit van de GGD. Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. De JGZ volgt de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen (0-18 jaar). De onderwerpen waar de JGZ zich mee bezighoudt zijn heel verschillend. Voorbeelden zijn: gezondheid, groei, voeding, pesten, zindelijkheid, opvoedingsvragen en ziekteverzuim.
Op onze website staat beschreven wat de JGZ op scholen doet en voor u kan betekenen. Aan iedere school is een JGZ-team verbonden.
Contactgegevens:
GGD Hollands Noorden
Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22
Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar
Telefoon: 088- 0100 550
E info@ggdhn.nl
Wwww.ggdhn.nl

Copernicus gezonde school

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen