Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus

Absentie

Wij houden de aanwezigheid van leerlingen van uur tot uur bij in Magister webportal.

Leerlingen moeten onterecht verzuimde uren inhalen. De Copernicus geeft veelvuldig onwettig verzuim door aan de leerplichtambtenaar.

leerplichtspreekuur op school

Om het beleid van onze school ten aanzien van ongeoorloofd schoolverzuim te ondersteunen, houdt de leerplichtambtenaar van de gemeente Hoorn sinds maart 2014 met een leerplichtspreekuur op school. Dit spreekuur vindt éénmaal in de drie weken plaats. Het leerplichtspreekuur richt zich op beginnend (ongeoorloofd) verzuim en te laat komen.

Het doel van het leerplichtspreekuur is om ongeoorloofd schoolverzuim van leerlingen tijdig te signaleren en terug te dringen. Leerlingen die te vaak te laat zijn gekomen of te vaak ongeoorloofd afwezig zijn geweest, worden door de afdelingsleider aangemeld voor het spreekuur en krijgen dan samen met hun ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging, met daarin een precieze datum en tijd. De leerplichtambtenaar die het spreekuur op de Copernicus SG voor haar rekening neemt, is mevrouw A. van Veen.

Alle voortgezet onderwijs scholen in Hoorn doen mee aan deze door de gemeente gefinancierde pilot voor twee jaar. Uiteraard volgt t.z.t. een evaluatie van de pilot en ook daarover informatie voor de ouders/verzorgers.

verlof

Verzoeken om af te wijken van de vastgestelde data van de schoolvakanties kunnen in het algemeen niet worden ingewilligd. Dit geldt ook voor verzoeken om extra vrij in verband met weekenduitstapjes, vroegtijdig vertrek vanwege vakantiedrukte, enz.
Zowel de regels van de leerplichtwet als de voorschriften vanuit het Ministerie maken het de schoolleiding vrijwel onmogelijk aan die verzoeken te voldoen. Slechts in uitzonderlijke gevallen - hetgeen wettelijk is vastgelegd - kan van deze regels worden afgeweken. De school neemt een schriftelijk verzoek daartoe alleen in behandeling als het ruim van tevoren bij de schoolleiding is ingediend. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in West-Friesland hanteren dezelfde gedragslijn.

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen