Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus

verzuimbeleid

Het beleid voor (ziekte)verzuim en preventie is er op gericht leerlingen zoveel mogelijk het normale lesprogramma te laten volgen. Van elk verzuim willen we weten wat de reden is. Als niet bekend is waarom een leerling ontbreekt in de les, dan belt de verzuimcoördinator naar huis. Is een leerling vaak afwezig? De verzuimcoördinator kan hem of haar oproepen voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. Of voor een verzuimpreventiegesprek.

Wat is verzuim?

Onder verzuim verstaan wij alle gemiste uren die een leerling eigenlijk op school had moeten zijn (volgens het lesrooster). We onderscheiden geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Geoorloofd verzuim is afwezigheid die ouders tijdig en met een geldige reden hebben gemeld.

Oproep voor een gesprek met de leerplichtambtenaar

Na zes meldingen van ongeoorloofd verzuim ontvangen ouders een brief. Helpt dat niet en blijft de leerling ongeoorloofd verzuimen? Dan volgt een oproep aan leerling en ouders voor een gesprek met leerplichtambtenaar mevrouw Van Veen. Dat gesprek vindt plaats op school.

Oproep voor een verzuimpreventiegesprek

Ook geoorloofd verzuim kan aanleiding zijn voor een gesprek met de leerling. Aanleidingen:
  • onduidelijkheid of zorg over de aard en oorzaak van het verzuim; dit is ter beoordeling van de schoolleiding
  • meer dan 40 uur (ziekte)verzuim in één schooljaar
  • vaker dan vier keer melding van afwezigheid of ziekte binnen één schooljaar
  • meer dan zeven aaneengesloten dagen (ziekte)verzuim
De schoolverpleegkundige mevrouw De Haas of de schoolarts mevrouw Van der Scheer voeren het verzuimpreventiegesprek. In het eerste geval vindt het gesprek op school plaats, in het tweede geval bij de GGD Hollands Noorden. Ouders krijgen vooraf bericht over dit gesprek en kunnen desgewenst aanwezig zijn.

Het verzuimpreventiegesprek

Het uiteindelijke doel van een verzuimpreventiegesprek is de leerling het lesprogramma zo goed mogelijk te laten volgen.
  • Tijdens het gesprek wordt het ziekteverzuim verhelderd.
  • De leerling krijgt advies over gezondheidsvragen en er wordt zo nodig samen gezocht naar hulp of zorg. Eventueel wordt, met toestemming van de ouders, overlegd met de huisarts of behandelend specialist.
  • Na het gesprek wordt een gezamenlijk plan gemaakt voor het zoveel mogelijk volgen van het lesprogramma.
  • Het gesprek is vertrouwelijk en wordt alleen in overleg teruggekoppeld aan de school.

Contactpersonen Copernicus

Onze verzuimcoördinatoren kunnen meer informatie geven over het verzuimbeleid.
Verzuimcoördinator klas 1 - 3 en mavo 4: meneer Mol
Verzuimcoördinator klas 4 - 6 havo en vwo: meneer Doodeman
 
Meneer Doodeman (links) en meneer Mol
 

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen