.

 

Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Schoolkosten

Hoe hoog zijn de ouderbijdragen en specifieke kosten voor een schooljaar op de Copernicus? Het staat per opleiding in een tabel . Het totaalbedrag per jaar staat in de laatste kolom.


De € 40 vrijwillige ouderbijdrage is een vergoeding voor de kosten van allerlei kleine activiteiten. Deze organiseert de Copernicus in de loop van het schooljaar voor de leerlingen. De ouderraad en de locatiedirecteur hebben in overleg bepaald welke activiteiten dit betreft. De controle op de uitgaven van de ouderbijdrage ligt volledig in handen van de ouderraad. Meer informatie vindt u in de Regeling Ouderbijdrage.

Stichting Leergeld West-Friesland

Deze stichting helpt kinderen van wie de ouders niet in staat zijn om bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage (voor excursies, schoolreisjes e.d.), sportkleding of de contributie van een sportverenging te betalen. Ze geeft voorlichting over beschikbare voorzieningen, bemiddelt tussen ouders en hulpverlenende instanties en verstrekt eventuele aanvullende financiële of materiële hulp met bijvoorbeeld een renteloos voorschot of een gift in geld of natura. Vertrouwelijkheid is een sleutelbegrip bij Stichting Leergeld. Meer informatie kunt u vinden op www.leergeldwestfriesland.nl

 
 
 
 
 
 

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen