Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus

De Special Class

Per 1 september 2018 biedt het onderwijs in West-Friesland een oplossing voor leerlingen met een havo- of vwo-advies die, vaak door (kenmerken van) autisme, zijn aangewezen op het voortgezet speciaal onderwijs. Tot nu toe konden deze leerlingen alleen terecht in Lelystad of Amsterdam. Dit brengt veel reistijd met zich mee. Dat staat op gespannen voet met een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs: zo thuisnabij mogelijk.

Sinds 1 september 2018 is de Special Class gestart. Deze brugklas is gehuisvest in een reguliere school voor voortgezet onderwijs, i.c. de Copernicus SG in Hoorn. Deze Special Class telt minder leerlingen dan een reguliere brugklas. De klas heeft twee vaste mentoren met veel ervaring met deze doelgroep, waarvan er de hele dag één aanwezig is. Van elk schoolvak krijgen de leerlingen minimaal één les per week van een vakdocent, naast een weektaak voor dat vak. Alle docenten zijn speciaal hierop getraind en worden begeleid door de mentoren.

De aanpak in de klas houdt rekening met de behoeften van de leerlingen. De klas zit in een vast lokaal; de leerlingen krijgen een kluisje in dit lokaal. Elke dag kent dezelfde opbouw.

De aanpak lijkt op die van het voortgezet speciaal onderwijs. Met een groot voordeel: de klas zit in een reguliere school. In de loop van de brugklas, maar ook in de jaren daarna, zal steeds met elke leerling gekeken worden welke onderdelen van het regulier programma voor hem of haar geschikt zijn. Op maat, in kleine stappen die goed worden voorbereid en geëvalueerd.

De Special Class is ondergebracht op de Copernicus. Daar zal het echter niet bij blijven. De bedoeling is dat het voortgezet onderwijs in onze regio in een aantal jaren toegroeit naar een stelsel van voorzieningen op diverse scholen, waarmee deze leerlingen goed bediend worden in hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Meer weten? Lees de folder en/of neem contact op met mevrouw Jaloe de Vries, afdelingsleider onderbouw havo/vwo van de Copernicus SG (0229-236344).

Folder Special Class 2019-2020.pdf

 

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen