Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus

Schoolregels

Dit zijn de schoolregels van de Copernicus SG.   

Deze regels zijn er om samen op een prettige manier met elkaar om te gaan.  
Dit document sluit aan op het leerlingenstatuut van het Atlas College 

Inleiding 

Een school is een ingewikkelde organisatie waarin veel mensen met elkaar moeten werken en studeren. Het is belangrijk om bepaalde regels met elkaar af te spreken zodat dit zo goed mogelijk kan. 

Die regels hebben te maken met: 

studie                    Het is belangrijk dat er in school genoeg rust en ruimte 

   is om te leren en te werken. 

fatsoen                  Iedereen in school behandelt een ander én de spullen van 

   een ander  met fatsoen en respect. 

veiligheid             We zijn met elkaar verantwoordelijk voor elkaars  veiligheid.
                               Je moet op school veilig zijn en je
veilig voelen. 

Studie 

School is er om te studeren dus als leerling zorg je ervoor dat je  

 • op tijd in de les bent 

 • niet het lokaal verlaat zonder toestemming van de docent 

 • altijd je boeken/schriften/werkboeken etc. mee neemt naar je les (je mag namelijk je boeken etc. niet halen tijdens de les) 

 • het huiswerk gemaakt hebt (zie Magister en studieplanner) 
   

Als docent zorg je ervoor dat  

 • je op tijd in de les bent 

 • het huiswerk op Magister en in een studieplanner wordt gezet 

Fatsoen 

Iedereen behandelt elkaar met respect. Dus we 

 • luisteren naar elkaar en laten elkaar uitspreken. 

 • gaan niet in discussie wanneer we worden aangesproken op ons gedrag, maar passen ons gedrag aan. 

 • laten geen troep achter. 

Veiligheid 

Om veilig te zijn en je veilig te voelen 

 • pest je anderen niet 

 • scheld je anderen niet uit 

 • gebruik je geen geweld en houd je je handen thuis 

 • bedreig je anderen niet 

Omdat er in school veel verschillende plekken/ruimtes zijn die allemaal verschillend gebruikt (mogen) worden, volgt er een overzicht van verschillende regels die daar gelden. Vanzelfsprekend hebben deze regels ook te maken met studie, fatsoen en veiligheid. 

Sociale media (Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok. etc.) 

 • Het is leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media, tenzij hier door de leraar opdracht toe is gegeven. 

 • Zie verder het citaat uit het Protocol in het kader hieronder. 

Regels voor leerlingen m.b.t. sociale media Copernicus SG 

1. Het is leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij hier, door de schoolleiding of leraren, toestemming voor is gegeven. 

2. Het is leerlingen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.  

3. Het is leerlingen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten, tenzij de schoolleiding of leraren uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor plaatsing. 

4. Leerlingen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de schoolleiding passende maatregelen. 

(vastgelegd in de regels sociale media Copernicus SG, zie hieronder  ) 

Regels sociale media leerlingen.pdf

Buiten de school 

 • Er mag niet gerookt worden op het gehele schoolterrein, inclusief de stoep langs het fietspad en het parkeerterrein voor de school.  

 • De buurt heeft geen last van ons en dus ook de ‘badminton’ niet.  

 • Fietsen moeten in de stalling op het schoolplein in de rekken worden gehangen of gezet. Fietsen met kratten moeten in het gedeelte van de stalling met clips gezet worden. Een brommer of scooter zet je in het ‘brommerhok’ (sleutel is te verkrijgen bij de conciërges).  

In de school 

 • Kauwgom is in de hele school niet toegestaan. 

 • Jassen, petten en mutsen zijn niet toegestaan. 

 • Op de tafels zitten is niet toegestaan 

 • Eten en drinken mag alleen in de aula’s en de grote hal. 

Mediatheek 

In de mediatheek gelden natuurlijk dezelfde regels als in de rest van de school. 

Daarnaast kent de mediatheek nog een aantal andere regels: 

 • Er is een schoolpas nodig om boeken, dvd’s etc. te kunnen lenen in de mediatheek. 

 • Tassen etc. zijn verboden in de mediatheek. 

 • In de mediatheek is het niet toegestaan te telefoneren. 

 • Wanneer geleende spullen te laat worden teruggebracht, wordt een boete opgelegd. 

 • Zolang de boete niet betaald is, mogen er geen nieuwe spullen geleend worden. 

 • Voor het maken van afdrukken of kopiëren is een pas nodig. Bij de conciërge kunnen passen opgewaardeerd worden. 

Computers  

 • Het is verboden om schade toe te brengen aan de soft- en hardware van de school. 

 • Wanneer er gebruik van een computerwerkplek wordt gemaakt, ben je daar als gebruiker verantwoordelijk voor. Meld het direct (bij je docent of de conciërges) wanneer er iets niet in orde is met de computer of de randapparatuur. 

 • Laat anderen NOOIT jouw account gebruiken en sluit altijd zelf je computer af. 

 • Een computer mag alleen voor onderwijsdoeleinden gebruikt worden (dus geen spelletjes etc.). 

 • Er mogen geen tassen op de tafels en tussen de computers worden gezet. 

Op de gangen en de leerpleinen 

Aanwezigheid op de gangen en leerpleinen mag nooit de lessen hinderen. 

En op de gangen en leerpleinen geldt: 

 • Er wordt niet gegeten en gedronken. 

 • Er mag niet gebeld worden met een telefoon. 

 • Er wordt geen lawaai gemaakt en er wordt niet gerend. 

 • Er mag niet op tafels gezeten worden. 

En verder: 

 • Zet na gebruik alle stoelen en tafels weer terug. 

 • Je bent op een leerplein om te werken. Als je iets anders wilt dan werken, ga je naar de aula of naar buiten. 

 • Wanneer je lessen op een dag afgelopen zijn, mag je natuurlijk op school blijven om te werken. Als je niet wilt werken, blijf je niet op school, ook niet op het schoolplein. 

In het lokaal 

 • Je bent op tijd in de les, met alle spullen die je nodig hebt. 

 • Er mag niet gedronken en/of gegeten worden in het lokaal, ook geen kauwgom. 

 • Alleen docenten mogen de ramen, de zonwering en de verwarming bedienen. 

 • Het aanbrengen van deodorant, parfum en/of make-up is niet toegestaan, tenzij de docent anders aangeeft. 

 • Jassen, petten en mutsen zijn ook hier niet toegestaan.  

Gebruik van smartphones, tablets, Ipads, laptops etc. 

 • In het lokaal is het gebruik/vasthouden/bezig zijn met deze apparaten verboden tenzij de docent nadrukkelijk opdracht heeft gegeven voor het gebruik ervan. 

 • Bellen is alleen toegestaan in de aula en buiten. 

 • In de trappenhuizen mag je je telefoon niet gebruiken dus ook niet om te appen etc. (i.v.m. veiligheid en doorstroming). 

Wanneer je je apparatuur niet volgens de schoolregels gebruikt, wordt deze ingenomen. Je kunt je apparatuur uiterlijk aan het einde van de schooldag ophalen bij de docent of andere volwassene die deze heeft ingenomen. 

WANNEER JE DE REGELS OVERTREEDT 

We gaan er natuurlijk van uit dat iedereen zich aan de regels houdt. Doe je dat niet, dan kunnen docenten of andere volwassenen die op school werken, je tot de orde roepen en kun je straf krijgen. 

Degene die je aanspreekt op je gedrag, geeft aan of je je nog diezelfde dag moet melden bij de conciërges. De conciërges zetten je aan het werk. 

Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat iemand van het personeel jou een straf geeft die hij zelf bedacht heeft.  

Te laat 

Wanneer je ongeoorloofd te laat in de les bent (het maakt niet uit in welk uur), moet je je de volgende schooldag om 8.00 uur melden bij de verzuimcoördinator (dhr. Mol/dhr. Doodeman). Dus ook als je het eerste uur geen les hebt! Wanneer je je niet meldt, moet je nog dezelfde dag een uur nakomen. 

Verder dient onderstaande tabel als uitgangspunt bij het bepalen van de straf. 

* Op de Copernicus SG zijn de regels m.b.t. alcohol ook van toepassing op energiedranken.

 

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen