Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus

Resultaten

Ben je op zoek naar objectieve informatie over de Copernicus? Wil je scholen met elkaar vergelijken? Heb je interesse in het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over de Copernicus? Je kunt het allemaal online vinden.
 
De Inspectie van het Onderwijs stelt jaarlijks een kwaliteitskaart samen voor elke school die voortgezet onderwijs verzorgt. Dit doet zij op basis van onderzoeksrapporten die gemaakt zijn naar aanleiding van periodieke schoolbezoeken. De kwaliteitskaart geeft zicht op examenresultaten en de in-, door- en uitstroom van leerlingen.

Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij gegevens afkomstig van erkende partijen zoals de Inspectie van het Onderwijs. Daar voegen ze ook eigen informatie aan toe. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.

Kwaliteitskaart

De kwaliteitskaart van de Inspectie van Onderwijs biedt informatie over de kwaliteit van het geboden onderwijs. Een aantal aspecten wordt vergeleken met het gemiddelde van middelbare scholen in Nederland. Bijvoorbeeld de snelheid waarmee leerlingen hun opleiding doorlopen, slagingspercentages en eindexamencijfers. Je vindt de kwaliteitskaart van de Copernicus op de website van de Inspectie van het Onderwijs.
 

Rendement

Het rendement in de onderbouw van de Copernicus is al jaren bijzonder goed: ver boven het gemiddelde. We slagen erin om veel leerlingen naar een hoger niveau te brengen dan op grond van het basisschooladvies werd verwacht. Het sterkst geldt dit voor het vwo. Meer dan de helft van onze vwo-bovenbouwleerlingen had bij binnenkomst een vmbo of havoadvies. Nog eens ruim 25% had een havo/vwo-advies. Deze leerlingen schoppen het dus ver op de Copernicus.
 

Scholen op de kaart

Wil je een goede en geschikte middelbare school kiezen of een aantal scholen met elkaar vergelijken? Dan kun je de website Scholen op de kaart raadplegen. Hier bieden scholen informatie over hun onderwijs en schoolresultaten. Bijvoorbeeld over het aantal leerlingen dat is geslaagd voor het eindexamen, de doorstroom naar het vervolgonderwijs en hoe de leerlingbegeleiding is geregeld. Zo krijg je een evenwichtig beeld van een school.

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen