Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus

 

 

Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en fungeert als klankbord voor de schoolleiding.
De Copernicus heeft een actieve ouderraad van negen leden. . Deze vergadert zesmaal per jaar met de directie en een vertegenwoordiger van het docententeam. Daarnaast heeft de raad een vertegenwoordiger in de medezeggenschapsraad van het Atlas College.
 

Activiteiten van de ouderraad

• Vertegenwoordiging bij voorlichtingsavonden en diploma-uitreikingen
• Periodiek overleg met de andere ouderraden van het Atlas College
• Overleg met de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad
• Jaarvergadering met thema
• Organiseren van ouderparticipatie
• Aandacht voor langdurige zieke leerlingen

U kunt de ouderraad per mail bereiken: csg-ouderraad@atlascollege.nl

Ledenlijst Ouderraad schooljaar 2020 - 2021:
Brigitte Visser (voorzitter)
Margriet Talstra (secretaris)

Natalie van Polanen 
Samanta Twaalfhoven
Niels Ooijevaar
Renata van Tuijl
Firat Kilic
 

 

 

 

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen