Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Kwaliteitskaart

De kwaliteitskaart (ook wel bekend als zgn. ‘opbrengstenkaart’) is inmiddels een bekend fenomeen. De kwaliteitskaart kent vele tekortkomingen. Zo wordt er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de instroom van leerlingen. Toch geeft de kaart inzicht aan leerlingen, ouders en aan de school zelf van de kwaliteit van het geboden onderwijs. De opbrengstenkaart van de Copernicus vindt u op de website van de Onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl .

rendement

Het rendement in de onderbouw van de Copernicus blijkt al jaren bijzonder goed, zelfs ver boven het gemiddelde te zijn. We vinden het zelf belangrijk dat veel leerlingen met een vmbo-t/mavo-advies toch in de havo-afdeling belanden. Blijkbaar slagen we erin om veel leerlingen in een hogere leerstroom te brengen dan op grond van het basisschooladvies verwacht mocht worden. Nog sterker geldt dit voor de instroom in het vwo. Meer dan 65% van onze vwo-leerlingen hadden een havo-advies. Deze leerlingen schoppen het dus ver op de Copernicus. Natuurlijk vinden we dit terug in de snelheid waarmee de leerlingen het programma kunnen doorlopen en in de uiteindelijke resultaten zelf.

resultaten

De helft van de leerlingen die het vwo-diploma behalen doen dit in de gestelde opleidingsduur van 6 jaar. Voor de havo ligt dit percentage op 47%. Beide scores zitten daarmee op het landelijke gemiddelde.
90% van de mavo-leerlingen haalt het diploma in de gestelde 4 jaar. Hiervan ligt het landelijke gemiddelde lager. De gemiddelde cijfers (Centraal schriftelijk examen) liggen op het landelijke gemiddelde. 

De leerlingen van de Copernicus verlaten met een relatief breed programma de school.
Opvallend veel leerlingen doen examen in een extra vak.
Daarnaast zien we dat veel leerlingen in mavo en havo deelnemen aan een kunstvak.

Slagingspercentages

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de slaagpercentages op de Copernicus, met name gelet op de adviezen bij de instroom, door de jaren heen goed zijn.
Het laat zien welk percentage van de leerlingen die deelnamen aan het examen het diploma behaalde.

 Mavohavo vwo
201694%88%96%
201597%88%93%
201494%88%84%
201388%83%88%
201289%89%74%
201191%91%85%
201093%78%85%
2009100% 82% 78% 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     


 

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen