Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en fungeert als klankbord voor de schoolleiding.

De Copernicus heeft een actieve ouderraad van negen leden. Zij vergadert zesmaal per jaar met de directie en een vertegenwoordiger van het docententeam. Wat doet de ouderraad verder?

• Vertegenwoordiging bij voorlichtingsavonden en diploma-uitreiking
• Overleg met andere ouderraden van het Atlas College
• Overleg met de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad
• Jaarvergadering met thema
• Organiseren van ouderparticipatie
• Aandacht voor langdurige zieke leerlingen en leerkrachten

Met enige regelmaat vindt overleg plaats met de andere ouderraden van het Atlascollege en tevens heeft de ouderraad een vertegenwoordiger in de medezeggenschapsraad.
U kunt de ouderraad per mail bereiken: [email protected]

De samenstelling van de ouderraad is als volgt:

• Anke Kamerik, voorzitter

• Rob Hoff, penningmeester


Overige leden

• Marcel Buter

• Caroline van Daalen

• Ivanka Beerepoot

• Karin Kuiper

• Natascha da Silva


Verleg je grenzen