Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Havo: klassen 3, 4 & 5

Een havo leerling moet zeer flexibel zijn. Aan de ene kant staat hij midden in de alledaagse werkelijkheid en aan de andere kant moet hij serieus aan de slag met studeren en de toekomst. De Copernicus helpt de leerlingen om een perfecte balans tussen deze beide zaken te vinden en op beide gebieden succesvol te zijn.

De havo leidt op voor een studie aan een instelling van het HBO. Daarvoor heb je veel studievaardigheden nodig. Tevens moet je leren hoe de maatschappij werkt en welke eisen aan je gesteld worden. Wij helpen je ontdekken wie je bent, wat je kwaliteiten zijn en op welke gebieden je deze het beste kunt gebruiken. Met een havo diploma van de Copernicus ben je klaar om de juiste keuzes te maken voor de rest van je leven.

Havo-3

In de derde klas havo zit je bij ons voor het eerst  in een klas met leerlingen van het zelfde niveau en met het zelfde doel: een havo-diploma. De echte brugklasperiode ligt achter je. In deze klas bereiden we je voor op de grote stap naar havo-4. Hiervoor moet je belangrijke keuzes maken over in welke vakken je examen gaat doen en welke richting je na de havo op gaat.  We nemen je nog wel bij de hand, maar dat wordt steeds minder. De derde klas is een schakelklas tussen onder- en bovenbouw. Je gaat grotere stukken stof leren en je krijgt minder toetsen. Kortom, je wordt steeds zelfstandiger.

Havo-4

Havo 4 is met afstand de meest diverse klas in het onderwijs. Geen leerling is het zelfde, de leeftijdsverschillen zijn groot en leerlingen komen vanuit allerlei richtingen. De klas bestaat uit leerlingen uit mavo 4, zittenblijvers havo-4, overstappers van atheneum 3 en 4, nieuwe leerlingen van buitenaf en de gewone leerling uit havo-3. Bovendien begint dit jaar de voorbereiding van je eindexamen. Sommige vakken die meetellen op je diploma sluit je zelfs al af. Je gaat steeds zelfstandiger werken én je gaat je oriënteren op je vervolgopleiding.

Toelatingseisen havo-4

Toelatingsprocedure havo-4 voor leerlingen uit mavo-4 (vmbo-tl)

 1. Een leerling mag op de eindlijst van mavo-4 maximaal 1 tekortpunt hebben
 2. De zes examenvakken moeten opgeteld minimaal 40 punten hebben.
 3. Een leerling die wiskunde B wil kiezen, dient minimaal een 7 voor wiskunde te hebben op de eindlijst van mavo-4, vóór afronding. Er komt, na het examen, een verplichte cursus voor leerlingen die wiskunde B kiezen. Deze wordt afgesloten met een toets. Deze toets dient naar behoren te worden afgelegd.
 4. Voor de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag geen onvoldoende worden behaald. Kiest een leerling het profiel CM zonder wiskunde, dan geldt deze eis alleen voor Nederlands en Engels.
 5. De docenten in mavo-4 wordt advies gevraagd over resultaten en werkhouding van de kandidaat overstappers. Indien twee of meer docenten deze negatief beoordelen, zal een leerling niet worden toegelaten. Leerlingen krijgen niet nog eens de kans zich te verbeteren indien dit advies negatief uitpakt.
 6. Leerlingen moeten ten tijde van het toelatingsgesprek aan de cijfereis voldoen. Indien dat niet het geval is, mag de leerling niet deelnemen aan de toelatingsprocedure.

Er wordt voorts een intakegesprek gevoerd met leerling en/of ouders door de afdelingsleider en de decaan havo. Motivatie is, naast de bovengenoemde criteria, doorslaggevend.

N.B.

 • Voldoet een leerling niet aan criterium 5 en 6, dan vervalt het gesprek met de afdelingsleider en decaan havo.
 • Een leerling kan n.a.v. het intakegesprek nooit definitief worden toegelaten. Deze voorlopige status wordt pas definitief wanneer de leerling ook na het CE nog aan de cijfernormen voldoet. Is dit niet het geval, dan wordt de leerling niet toegelaten.
 • De uitslag van het intakegesprek kan zijn dat een leerling
  • niet wordt toegelaten
  • het profiel moet wijzigen, voordat wordt overgegaan tot voorlopige toelating
  • voorlopig wordt toegelaten

Havo-5

Een kort en hevig jaar. Voor je het weet zit je in de examenzaal. Als je voor alle vakken je schoolexamens hebt afgerond heb je een gemideld cijfer waarmee je naar het eindexamen gaat. Je wordt voorbereid op dat Centraal Examen, zowel qua kennis, als qua vaardigheden.  Als het goed is weet je inmiddels wat je na de havo gaat doen en heb je je aangemeld voor je vervolgopleiding.  Misschien heb je de smaak te pakken en ga je op onze school door naar het vwo, via de vijfde klas, of via het versneld Vwo.  van H5 naar V5 2017-2018.pdf

In ieder geval kan je na het eindexamen genieten van je welverdiende vakantie, een havo diploma halen is een prachtige prestatie, daar mag je trots op zijn.

<< terug <<

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
[email protected]

Verleg je grenzen