Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Afkortingen van de vakken

ak  aardrijkskunde
bibiologie
bsmbewegen, sport en maatschappij
cgcultuur geschiedenis
ckvculturele en kunstzinnige vorming
du Duits
ececonomie
enEngels
fa   Frans
gsgeschiedenis
hahandvaardigheid
ininformatica
lolichamelijke opvoeding
lobloopbaan oriëntatie en begeleiding
m&omanagement en organisatie
ma maatschappijleer
men mentoruur
mte  mens en techniek
mna  mens en natuur
mu   muziek
nask  natuur/scheikunde
nask1  natuurkunde
nask2  scheikunde
ne  Nederlands
sk   scheikunde
tw  textiele werkvormen
wiwiskunde


 

Verleg je grenzen