Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Gezonde voeding op de Copernicus SG

De Copernicus SG stelt zich ten doel leerlingen te ondersteunen in een gezonde leefstijl, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bij een gezonde leefstijl hoort gezonde voeding. De school streeft dan ook een omgeving na waarin gezond eten en drinken gemakkelijk is. Wanneer leerlingen daar niet uit zichzelf toe overgaan, dagen we hen uit, onder het motto van de school: ‘verleg je grenzen’.

We vinden het belangrijk dat het aanbod in de schoolkantine en in onze automaten een gezondere uitstraling heeft. Ook met de uitstraling daarvan willen we leerlingen verleiden gezond te eten en te drinken. Op onze school krijgen leerlingen bovendien les over gezonde voeding en een gezonde leefstijl bij het vak biologie.

In de schoolkantine werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum.

Onze ambitie

Onze ambitie voor dit schooljaar is om te voldoen aan niveau zilver van de Richtlijnen Gezondere Kantine.

 • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes.

 • We bieden minstens groente of fruit aan.

 • De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.

  Signalering

  Vragen en problemen rondom voeding en gewicht worden in eerste instantie gesignaleerd door mentoren, docenten (bijvoorbeeld in het project ‘alle leerlingen actief’ in de eerste klassen) en de jeugdverpleegkundige van de GGD (meten en wegen in de tweede klassen). Dit betreft vragen en problemen zoals ondergewicht, overgewicht, eetstoornissen en zelfbeeld. Leerlingen kunnen altijd bij de jeugdverpleegkundige van school langs gaan. Mentoren kunnen leerlingen na toestemming van de ouders inbrengen in het ondersteuningsteam van de school. De casus wordt besproken en de leerling wordt zondig doorverwezen naar de schoolverpleegkundige/schoolarts voor een gesprek rond voeding, beweging en gewicht en voor een controle van gewicht. In het geval van stoornissen en/of ernstig over- of ondergewicht wordt doorverwezen naar passende externe hulpverlening zoals een kinderarts.

  Educatie

  In het lesprogramma wordt aandacht besteed aan de leefstijl van leerlingen. Dit gebeurt vooral in de lessen biologie en in speciale projecten.

  Naast de lessen uit het boek Biologie Voor Jou (BVJ) wordt sinds enkele jaren – op basis van BVJ thema 1 t/m 4 – een Leefstijlproject uitgevoerd in de tweede klassen havo/vwo en vwo.

  Op basis van het Boek BVJ 2B thema 6 en 7 wordt tevens, naast de reguliere lesstof, een milieuproject uitgevoerd. In beide projecten worden theorie en de praktijk over de desbetreffende onderwerpen met elkaar in verband gebracht.

  Actuele onderwerpen in de media worden zo veel mogelijk meegenomen in de lessen, zoals: diabetes behandeling van mensen met overgewicht, zout- en suikerconsumptie en energiedrankjes en sport.

  Omgeving

  De school werkt samen met ProFood, de cateraar van de school. Jaarlijks wordt met de contactpersoon van Profood een Kantinescan van het Voedingscentrum uitgevoerd. Op deze manier wordt bekeken of we blijven voldoen aan de Richtlijnen Gezondere Kantines.

  Op school is in de centrale hal een watertappunt aanwezig voor leerlingen, docenten en andere medewerkers. Personeel kan voor drinkwater uiteraard ook terecht in de personeelskamer.

  We houden ouders en leerlingen op de hoogte van het beleid omtrent eten en drinken via de website van school, via sociale media en via oudernieuwsbrieven en via de Ouderraad.

  Kantine

  De kantine voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines. De kantine bestaat voor minimaal 60% van het zichtbare aanbod (uitgestald aanbod én in de automaten) uit betere keuzes, zoals volkorenbroodjes met gezond beleg, halfvolle melk, fruit en snackgroenten.

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
[email protected]

Verleg je grenzen